fr
en
slo

Osnovni podatki

Naslov: Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana

Tel/faks: +386 (1) 425 48 47

Elektronska pošta: slopen@guest.arnes.si

drugi podatki v pisarni ob uradnih urah

 

Kontaktni osebi: Ifigenija Simonović (01 232 4867, doma)

Irena Slemenik, računovodja (ob ponedeljkih med 9:30 in 11:30)

Uradne ure ob ponedeljkih med 9.30 in 11.30)