fr
en
slo

53. Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu, 2021

53. Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu
Spoštovane članice, spoštovani člani Slovenskega centra PEN,
v skladu s programom, ki smo ga prijavili za sofinanciranje  JAK za leto 2021 in v skladu s tradicijo Mednarodnih srečanj pisateljev na Bledu vas obveščam, da je letošnje srečanje načrtovano v terminu od 21. do 24. aprila; seveda kot že vrsto let v sodelovanju z odborom Mednarodnega PEN Pisatelji za mir, ki bo imel na Bledu svojo redno letno sejo. Po zagotovilih predsednika odbora Emmanuela Pierrata odbor, podobno kot tudi mi naš del srečanja, vsekakor želi sejo izpeljati v tem terminu in na Bledu ob dejanski prisotnosti čim večjega števila članov in članic odbora. O tem smo prvo, resda predvsem informativno razpravo opravili na januarski seji upravnega odbora SC PEN, ki je sprejel ustrezni sklep kot podlago za nadaljevanje priprav na srečanje. V skladu s tem sklepom pa smo pripravljeni tudi na prestavitev datuma v junij, kolikor bi razmere (omejitve) zaradi epidemije onemogočale izvedbo srečanja v aprilu, kakor tudi na možnost, da gostje oziroma udeleženci srečanja ali seje odbora, ki ne bi mogli priti na Bled ali bi imeli pomisleke v zvezi s prihodom, sodelujejo na okroglih mizah oziroma sejah in drugih dogodkih preko video povezave (po zoomu). To velja tudi za sestanek oziroma srečanje članic odbora žensk pisateljic, ki ravno tako postaja že tradicionalen v okviru blejskih srečanj. Ta sestanek bo, kot vedno doslej, organiziral ženski odbor Mira. Kot tudi v preteklih letih bodo tudi letos na Bledu potekali sestanki povezave Alpe/Jadran,  mediteranske mreže PEN in balkanske mreže PEN. 

Kot vsako leto bomo imeli dve okrogli mizi, ki bosta potekali v četrtek, 22. aprila.
Slovenski center PEN bo po dogovoru z Mednarodnim PEN-om upošteval in zaznamoval stoto obletnico PEN-a in njegove vloge v prizadevanju za svobodo izražanja in enakopravnost vseh literatur in jezikov, kar še vse do danes ni doseženo ali dovoljeno povsod po svetu.  Tako bomo skušali vsaj do neke mere nadomestiti načrtovano proslavo te visoke obletnice, ki je bila za letos načrtovana v Oxfordu, a je zaradi epidemije odpovedana oziroma, kot nam je bilo sporočeno, prestavljena na naslednje leto. Vsaj deloma bo naše srečanje tudi predpriprava na letošnji Svetovni kongres, ki bo potekal predvidoma le na način video konferenc po Zoomu, kot že lani, v Uppsali. Na Bledu bo predvidoma predstavljena tudi knjiga, ki jo je Mednarodni PEN pripravil na osnovi arhivskega gradiva ob 100-letnici obstoja in delovanja ter izdal v sodelovanju z Motovunsko skupino založnikov. Za knjigo je nekaj gradiva prispeval tudi SC PEN, ki ima v zgodovini Mednarodnega PEN nemajhno vlogo tako s svojo udeležbo na svetovnem kongresu v Dubrovniku kakor tudi kot organizator dveh svetovnih kongresov PEN (1965 in 2005) in s pobudo za ustanovitev odbora Mednarodnega PEN Pisatelji za mir (1984).  V skladu z vsem povedanim bo SC PEN v okviru srečanja organiziral okroglo mizo z naslovom »Prihodnost svobode?«, kajti vprašanje svobode ob vsem, kar se dogaja v svetu na ravni politike in ob opozorilih o zlorabah novih tehnologij za poostreni nadzor nad vsemi nami, postaja vse bolj aktualno in pereče.
Odbor Pisatelji za mir bo na okrogli mizi na temo »Vloga pisatelja: dialog ali upor« razpravljal o vzporednosti med tema dvema načinoma angažiranosti v vse globlje razklanih družbah. Pisatelji (in umetniki nasploh) so od nekdaj občutljivi (in odzivni) do stisk posameznikov in družbe. Je kultura dialoga res edini izhod iz omrtvičenosti današnjega časa? Tako se tudi ta tema odpira proti prihodnosti in se naslanja na stoletno prizadevanje PEN-a.
Kakor vsako leto bomo tudi letos izdali zbornik esejev na obe osnovni temi srečanja. Vabimo vas k sodelovanju. Esej naj ne bo daljši kot 4000 znakov s presledki, pošljite nam ga pa do 15. marca. Prosim, da, če imate to možnost, poskrbite za prevod v angleščino ali francoščino (ki sta poleg slovenščine uradna jezika srečanja), saj bo srečanje tako kot že nekaj let v veliki meri temeljilo na prostovoljnem delu. Honorarjev žal ne bomo mogli izplačati, tisti, ki boste z eseji sodelovali na okroglih mizah, pa boste imeli v četrtek zvečer na voljo sobo v Hotelu PARK kot gostje srečanja. V četrtek bo namreč tudi večer literarnih nastopov po kulturnih domovih in knjižnicah na Gorenjskem, na katere ste vsekakor tudi vabljeni. Za ta večer bomo potrebovali tudi nekaj prostovoljcev za vodenje teh večerov, na katerih bodo sodelovali tudi gostje iz drugih centrov. Branja bodo potekala istočasno, kot je to že v navadi in kdor je pripravljen sodelovati oziroma priskočiti na pomoč, naj se, prosim, čim prej oglasi. Če kdo od vas namerava bivati v hotelu, naj to sporoči do 30. marca.
Kot priponko vam v vednost pošiljam tudi vabilo, ki smo ga poslali prijateljskim PEN centrom, in osnutek Programa.
V upanju, da boste sodelovali ali kako drugače podprli blejsko srečanje (s predlogi ali s tovariško prisotnostjo), vas lepo pozdravljam.
Lep pozdrav in ostanite zdravi!
Trzin, 15. 2. 2021           

Tone Peršak

Predsednik