fr
en
slo

Zbor članov Slovenskega centra PEN

Redni zbor članov in članic Slovenskega centra PEN bo v ponedeljek, 15. marca ob 17. uri.

Skladno s pravili društva in trenutno veljavnimi zakoni je udeležba mogoča le po elektronski pošti ali neposredno na povezavi ZOOM, ki so jo člani skupaj z gradivom prejeli 5.3.2021 po elektronski pošti.

Predlagani dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva zbora
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Potrditev zaključnega računa za leto 2020
  4. Potrditev poročil o delovanju
  5. Razno

 

Ljubljana, 5. marca 2021

Lep pozdrav.

Podpredsednica Helena Kraljič