fr
en
slo

NOVICE in aktualni dogodki

Seznanite se z novicami in dogodki, ki jih pripravljamo v Slovenskem centru P.E.N.

Naša razstava v Zagrebu, oktober 2019

Poročilo o razstavi v Etnografskem muzeju v Zagrebu, 15. 10. 2019 https://youtu.be/O98qfqun0oA Razstavo Hirošima-Nagasaki - Bolečina in pogum je bila razstava, ki smo jo v Ljubljani postavili v Muzeju novejše zgodovine marca 2019. Razstavo smo preselili v Zagreb, pripravili so jo Slovenski center PEN, Hrvaški center PEN, Muzej novejše zgodovine v Ljubljani in Etnografski muzej v Zagrebu s podporo Spominskega muzeja Hirošima na Japonskem. Otvoritve se je udeležila predsednica Slovenskega centra PEN, prisotna sta bila veleposlanica Japonske in predstavnika muzeja v Hirošimi in Japonskega PEN centra. Med publiko so bili ugledni hrvaški pisatelji. Na odprtje je prišlo več kot 50 ljudi. Razstava bo odprta en mesec, pripravili so vodene oglede za srednješolce. Knjiga Sadako hoče živeti, ki smo jo ob 51. Mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu ponatisnili, ja zaradi naše iniciative letos obvezno čtivo na hrvaških srednjih šolah. Hrvaški PEN je prevzel predlog o prevodu knjige Pismonoša iz Nagasakija angleškega pisatelja in novinarja Petra Townsenda - Slovenski center PEN bo do 2020 pripravil slovenski prevod - tako bomo prvi v načrtovani seriji prevodov te knjige v vse jezike PEN centrov.
>> PRIKAŽI VEČ

Izjava v podporo katalonskima pisateljema Jordiju Sanchezu in Jordiju Cuixartu

Slovenski center Pen se v skladu z dolgoletno tradicijo svojih prizadevanj za svobodo izražanja in mir v svetu pridružuje protestu Mednarodnega Pena v zvezi z obsodbo na dolgoletni zaporni kazni, izrečeni v Madridu, pisateljema in aktivistoma Jordiju Sanchezu in Jordiju Cuixartu in zahtevi, naj pristojni španski organi prekličejo nesprejemljivo obsodbo in izpustijo oba naša kolega na prostost. Jordi Sanchez in Jordi Cuixart sta pred dvema letoma podprla zahteve po referendumu o neodvisnosti Katalonije in se v skladu z v vsaki demokratični državi zagotovljeno svobodo izražanja oziroma s temeljno človekovo pravico do mirnega in strpnega izražanja mnenj in političnih stališč ter pravico vseh narodov do samoodločbe opredelila za neodvisnost Katalonije. To pravico tako njima kot vseh drugim prebivalcem članic OZN zagotavljajo Splošna deklaracija o človekovih pravicah, sprejeta leta 1948 kot eden temeljnih aktov OZN in vrsta drugih konvencij in deklaracij o človekovih pravicah, ki jih vse vsaj formalno priznava tudi Španija. SC Pen poziva tudi Vlado RS in druge najvišje organe v RS, naj v skladu z zgodovinsko izkušnjo lastnega prizadevanja za osamosvojitev in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji zavzamejo bolj jasno in odločno stališče do dogajanja v Španiji in teptanja človekovih pravic in še posebej svobode izražanja v Španiji, eni naših partnerk v okviru Evropske unije in gotovo tudi prijateljski državi z izjemno kulturno zgodovino, vendar tudi z razgibano in dramatično politično preteklostjo.« Spoštovani, menim da se slovenski pisatelji oziroma člani SC Pen najbrž moramo oglasiti in opozoriti na kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin in hkrati zahtevati tudi od slovenske politike, da, če že daje izjave v zvezi s krizo demokracije v Španiji, vsaj ne ponavlja votlih izjav in stališč, kakršnih smo bili deležni iz Beograda v letih 1989, 1990 in 1991 Slovenci in tudi slovenski pisatelji.  
>> PRIKAŽI VEČ

Literarna ekskurzija, oktober 2019

Članice in člani smo se 9. oktobra podali na literarno ekskurzijo v Ormož in Veliko Nedeljo. Po obisku gradov Velika Nedelja in Ormož, veličastne grajske kapele v Veliki Nedelji, občine in knjižnice v Ormožu smo skupaj z domačimi ustvarjalci ob spremljavi harfe brali prozo in poezijo. Predstavili smo delo našega PEN-a, ZLASTI ustanovitev Cankarjeve nagrade, ki smo jo ustanovili skupaj z tremi uglednimi kulturnimi ustanovami. Ekskurzijo je vodil Franc Mikša, naš član in podpredsednik Mednarodnega odbora pisatelji za mir. Predstavil je novejšo in polpreteklo zgodovino Ormoža, deležni pa smo bili tudi strokovnega vodstva po obeh gradovih in po kapeli v Veliki Nedelji.
>> PRIKAŽI VEČ

Kongres Mednarodnega PEN 2019

Kratko poročilo s Kongresa Mednarodnega PEN v Manili 2019             Ifigenija Simonović in Franc Mikša sta se med 29. septembrom in 5. oktobrom 2019 udeležila kongresa Mednarodnega PENv Manili. Udeležili so se ga delegatke in delegati iz 90 PEN Centrov, tokrat v večjem številu kot navadno iz Afrike, Azije, Južne Amerike, kar je pomembno zato, da je razvidno, da PEN postaja res mednarodna organizacija in da ni evropsko centralizirana. Ustanavljajo se novi PEN centri. Letos je bil na primer potrjen in sprejet PEN Maya iz Mehike.             Franc Mikša se je kongresa udeležil kot podpredsednik Upravnega odbora Mednarodnega odbora pisatelji za mir, čigar predsedovanje je letos na Bledu od Slovencev prevzel Francoski PEN Klub in mu zdaj predseduje predsednik Francoskega PEN Centra Emmanuel Pierrat. Na kongresu je bil Pierrat soglasno potrjen kot novi predsednik Odbora pisatelji za mir (po Marjanu Strojanu). Dogovorjeno je bilo, da bo letna skupščina tega mednarodnega odbora potekala še naprej na Bledu v aprilu ali maju, dodan pa bo še en delovni sestanek Mednarodnega odbora pisatelji za mir skupaj z Upravnim odborom Mednarodnega PEN januarja vsako naslednje leto. Jeseni pa bo seveda nekje na svetu potekal Kongres. Načrtovano je, da bo kongres v letu 2020 na Švedskem, v letu 2021 v Angliji (100. obletnica v Oxfordu), v 2022 pa v Nigeriji. Prvo od že napovedanih januarskih srečanj bo leta 2020 v Parizu, potem pa vsako leto na drugem kontinentu. Blejsko srečanje ostaja na Bledu. Tako bo delo Mednarodnega odbora pisatelji za mir še naprej globoko ukoreninjeno v Sloveniji, seglo pa bo tudi na druge kontinente, saj je delo tega odbora dandanes še posebej usmerjeno iz Evrope, tako proti vzhodu kakor proti jugu, čez ekvator. To odločitev je Upravni odbor Mednarodnega PEN močno podprl.             Franc Mikša je vse dni sodeloval pri delu Odbora pisateljev za mir, posebej pri pripravi Resolucij. Vse resolucije Odbora pisatelji za mir, ki so bile sprejete na Bledu, je Kongres potrdil, na kongresu pa je bila sestavljena in potrjena tudi protestna izjava o dogajanju v Hong Kongu.             Ifigenija Simonović se je udeležila sestankov Mednarodnega odbora za pisatelje v zaporih, Ženskega odbora Mednarodnega PEN-a, Balkanske mreže, sestanka delavne skupne za ICORN in sestanka Odbora za jezike in prevajanje. Podprla je kandidate za Upravni odbor Mednarodnega PEN-a, kakor je bilo dorečeno že v Ljubljani, a žal niti Simona Škrabec, kandidatka za generalno sekretarko, niti Tomica Bajsić, kandidat za UO tokrat nista uspela dobiti večinske podpore. Dobila pa jo je z našo podporo Regula iz Nemškega Centra. Podprla sta tudi vse tri častne sekretarje, med katerimi je prav Emmanuel Pierrat predlagal Orhana Pamuka. Tako imamo po odstopu Nobelovca iz Mehike pred nekaj leti spet Nobelovca v UO Mednarodnega PEN.                S predsednico Ženskega odbora pri Mednarodnem PEN-u Zoe Rodrigues se je Simonovićeva dogovorila, da bo tudi sestanek Mednarodnega ženskega odbora na Bledu 2020. Na Bledu se bo spet sestal odbor Balkanske mreže. S predstavnikom Hrvaškega PEN Centra se je dogovarjala, da bi drugo leto naredili skupno srečanje na Golem otoku - z branjem literature. To bi bil lahko skupni projekt Balkanske in Mediteranske mreže. Predstavnika Srbskega PEN centra sta se z idejo strinjala.             Oba slovenska delegata sta se udeležila šolskega programa. Vsak je nastopal na eni od univerz v skupinah po 6 udeležencev ali udeleženk Kongresa. Prisostvovalo je okrog 200 študentov na vsaki univerzi, s kongresa je odšlo 5 skupin. Šolski program je prvi uvedel Slovenski Center PEN na Bledu pred 6 leti, zdaj pa ga počasi uvajajo tudi drugi Centri. Lani je bil prvič izpeljan v Puni, na 84. Mednarodnem kongresu, letos drugič v Manili, torej na 85. Mednarodnem kongresu. Šolski program velja za zelo pomemben del Kongresa. Bilo bi res škoda, če Slovenski center PEN zaradi pomanjkanja sredstev ta program ukine.             Delegata sta razdelila obvestila o 52. srečanju na Bledu. Blejsko srečanje je zelo prepoznavno in tudi Mednarodni PEN sprejema dejstvo, da je blejsko srečanje eno od središč PEN-ovega udejstvovanja. Mednarodni PEN je tudi pozdravil predstavljene teme naših okroglih miz. Ker je bilo treba že napovedati program za leto 2020, sta obveljala dva naslova: Literatura v izgnanstvu (Literature in exile) za Odbor pistelji za mir in Literatura - razkritje ali promocija nasilja (Literature - Exposure or Promotion of Violence) kot delovni naslov za temo Slovenskega centra PEN.   Ifigenija Simonović, 6. 10. 2019  
>> PRIKAŽI VEČ

Podporna izjava izrednih in dopisnih članic in članov V. razreda za umetnosti ter II. razreda za filološke in literarne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Slovenski center PEN podpira protestno pismo 28-ih članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki opozarjajo na zaskrbljujoče stanje vsakdanje rabe slovenskega jezika. Podpiramo tudi njihovo zahtevo, da morajo biti v slovenščino kot uradni jezik na naših tleh prevedeni vsi, tako digitalni kot tiskani viri, ki se uporabljajo za komunikacijo v širši javnosti. Pozivamo inšpekcijske službe, da nemudoma ukrepajo in, kot jim narekuje zakonodaja, zaščitijo slovenščino pred vdori drugih jezikov v javno komuniciranje. V imenu članic in članov Slovenskega centra PEN ifigenija Simonović, predsednica
>> PRIKAŽI VEČ

9. maj - Večer ob rojstnem dnevu Ivana Cankarja - branje in obrazložitev ustanovitve Cankarjeve nagrade

Ob rojstnem dnevu Ivana Cankarja - 9. maja, ob 18:00 uri  -  svečan večer v Prešernovi dvorani SAZU (Novi trg 4 v Ljubljani). Ob glasbi, ki jo bosta izvajala Barja Drnovšek in Bojan Cvetrežnik, bojo brali odlomke iz del Ivana Cankarja Magdalena Radovanovič in Jure Dolinar, dijaka Gimnazije Vič, in režiser Janez Pipan.   Ob tej priložnosti bomo predstavili podrobnosti o ustanovitvi nove literarne nagrade, ki bo nosila ime Ivana Cankarja.    
>> PRIKAŽI VEČ

Večer z Valerijo Skrinjar-Tvrz, 20. maja ob 18h

20. maja ob 18.00 uri bomo v prostorih PEN in DSP na Tomšičevi 12 gostili Valerijo Skrinjar-Tvrz, pesnico, pisateljico in novinarko, ki izhaja iz rudarske družine v Zagorju, a je dobršen del življenja preživela v Sarajevu. V najzgodnejši mladosti je kot partizanka doživela pekel bojev na Menini. Zdaj živi v Ljubljani in še naprej piše. Tesno sodeluje z Društvom bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan,  z Islamsko skupnostjo v Republiki Sloveniji ter z Bošnjačko kulturno zvezo Slovenije, ki vsi podpirajo ta prijateljski dogodek. Pogovor z Valerijo Skrinjar-Tvrz bo vodila novinarka Maida Džinić Poljak, na večeru pa bosta sodelovala tudi častna gosta, predsednik Društva pisateljev Bosne in Hercegovine Hadžem Hajdarević in pesnik in neumorni prevajalec slovenske literature Amir Talić. V čast pesnice bo vse zbrane v žlahtnem pomenu besede "častilo" Društvo Ljiljan.
>> PRIKAŽI VEČ

Kako pisci občutimo kritiko? 9. maja 2019

9. maja 2019 v Trubarjevi hiši literature, Stritarjeva 7 v Ljubljani med 9. in 16. uro. Kako opozoriti javnost na umetniško delo, na drugi pa spodbuditi književnika ali književnico, da izboljša svoj izraz. Kritika je torej najprej konstruktivna? Kritiški zapis literarnega dela je tako tudi povod za globljo družbeno refleksijo. Mora biti res kritika ostra ali žaljiva? Taka in podobna vprašanja, taka in drugačna vprašanja ... Sodelovale bojo:  dr. Ignacija Fridl Jarc, dr. Igor Divjak, Petra Koršič, mag. Suzana Tratnik, dr. Miran Možina, Maja Gal Štromar, mag. Gabriela Babnik, Meta Kušar in Tanja Tuma.
>> PRIKAŽI VEČ

Ob koncu 51. Mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu

6. 4. smo zaključili srečanje na Bledu. Vse smo izpeljali po programu, nepredvideno je bilo samo navdušenje udeležencev. Naša srečanja v knjižnicah in srednjih šolah in kulturnih domovih so bila toplo sprejeta. Predsedstvo Odbora pisatelji za mir smo predali Francoskemu PEN Centru. Zahvala gre vsem podpornikom in soorganizatorjem ter medijem, ki so letošnje srečanje vestno pokrivali.  Čestitke tudi nagrajencem natečaja za najboljši srednješolski esej. V obrazložitvi žirije so tako zapisali:
>> PRIKAŽI VEČ

Tonko Maroević in Tomica Bajsić - gosta v Ljubljani, 2. 4.

Tik pred 51. Mednarodnim srečanjem na Bledu, v torek ob 19h naš gost v dvorani PEN in DSP na Tomšičevi 12 bo gost pesnik in umetnostni zgodovinar, kritik in prevajalec in prijatelj Slovenskega centra PEN Tonko Maroević, čigar zbirko pesmi v slovenščini Štiriročno so pripravili  mojstri prevajalci Boris A. Novak, Marjan Strojan in Miha Pintarič. Zbirko je uredil Boris A. Novak in zanjo napisal spremno besedo, v kateri med drugim piše: »Pesnik, umetnostni zgodovinar in prevajalec Tonko Maroević je eden izmed najbolj plemenitih in lucidnih glasov sodobne hrvaške književnosti ter kulturnega in intelektualnega življenja, kozmopolit in polihistor, ambasador Združenih kraljestev Renesanse in Baroka v naših ubožnih časih ter utelešenje Mediterana.« Tonko Maroević je hkrati tudi gost Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Slovenske matice, ki sta podprli izid zbirke.
>> PRIKAŽI VEČ

28. marec - Sydney Lea v Centru poezije Tomaža Šalamuna

Vabimo vas v Center poezije Tomaža Šalamuna. 28. marca ob 19h nas bo obiskal Sydney Lea, pesnik lavreat iz Vermonta (2011–15), ki je študiral pri profesorju Haroldu Bloomu. Ustanovil je revijo New England Review in pisal za osrednje literarne revije in časopise: New Yorker, The Atlantic Review, The New Republic, The New York Times. Izdal je štiri zbirke esejev, roman, pesniško antologijo in dvanajst zbirk poezije. Večkrat je že bil gost na Mednarodnih srečanjih pisateljev na Bledu. S pesnikom se bo pogovarjal njegov prevajalec Marjan Strojan.          
>> PRIKAŽI VEČ

28. marec - Hori Takeaki v Finžgarjevi galeriji

Vabimo vas v Finžgarjevo galerijo na Trnovem (Kolezijska ulica 1, Ljubljana) 28. marca ob 19h nas bo obiskal Hori Takeaki, japonski znanstvenik, pisatelj, predstavnik Spominskega muzeja žrtev bombardiranja Hirošime in Nagasakija, večkratni obiskovalec Mednarodnih srečanj pisateljev na Bledu in predstavnik Mednarodnega PEN centra. Z Ifigenijo Simonović se bosta pogovarjala o haiku poeziji in o vojni in miru kot nepoetičnosti sodobnega sveta.  
>> PRIKAŽI VEČ