fr
en
slo

Članice in člani v odborih Slovenskega centra PEN

Predsednik: Tone Peršak

Upravni odbor:

Boris A. Novak, Marko Golja, Janez Stergar, Tanja Tuma, Dragica Potočnjak, Meta Kušar, Helena Kraljič

Nadzorni odbor:

Bogomila Kravos, Ksenija Jus, Ifigenija Simonović

Častno razsodišče:

Edvard Kovač, Vinko Moderndorfer, Igor Škamperle

Razrešeni odbori, 5. 10. 2020

Vsi odbori Slovenskega centra PEN so bili razrešeni 5. oktobra 2020, volitve za predsedniško mesto pa se ponovijo konec oktobra, ker je bil izid neodločen.