fr
en
slo

Članice in člani Slovenskega centra PEN

     

Babnik Gabriela
Blatnik Andrej
Brvar Andrej
Cvetko Vah Karin

Cunta Miljana

Čuk Marij
Detela Andrej

Dintinjana Veronika

Dragičević Nina

Drev Miriam

Duša Valentin

Erhartič Blanka

Leonora Flis
Frbežar Ivo

Ervin Fritz
Fridl J. Ignacija
Gajšek Vladimir
Glavan Polona

Golc Lidija

Golja Marko
Grobovšek Bojan
Grošelj Nada Marija
Hanžek Matjaž
Hribar Tine

Hrastelj Stanka

Ilich Iztok

Jazbec Milan
Jelinčič Dušan
Jenšterle Marko
Jezernik Jerneja
Jovanovič Klarisa
Jus Ksenja

Kampuš Ivana
Kocijančič Gorazd

Kokelj Nina
Komat Anton
Komelj Milček

Koprivnikar Aljaž

Korenčan Korez Darja
Košir Manca
Košuta Miran
Košuta Miroslav
Kovač Edvard
Kovačič Peršin Peter
Kovačič Vladimir

Kozinc Darinka

Kraljič Helena

Kranjc Matej
Kravos Bogomila
Kravos Marko
Kuhar Peter
Kušar Marjetka

Lapuh Maležič Jedrt

Likar-Bajželj, Mirana
Lipuš Cvetka

Matajc Vanesa
Maurer Neža

Mercina Marija

Mikolič Vesna

Mikša Franc
Moederndorfer Vinko
Mozetič Brane

Nežmah Bernard
Novak A. Boris

Novak Luka
Novak Štokelj Dragica
Novak Maja
Osojnik Iztok
Osolnik Vladimir Mirko

Oswald Jani
Oven L. Carmen

Partljič Tone
Paljk Jurij
Peršak Tone
Petrič Tanja

Pikalo Matjaž
Pintarič Miha
Podlogar Gregor

Podkrižnik Mimi
Pogačnik Barbara
Potočnjak Dragica

Prah Uroš

Predan Vasja

 

Predin Andrej
Pregarc Aleksij

Pregelj Sebastjan
Pregl Kobe Tatjana
Pregl Slavko
Prunk Janko
Quaglia Renato
Repar Stanislava
Rudolf Franček

Schnabl Ana

Semenič Simona
Simonišek Robert
Simoniti Barbara
Simoniti Iztok
Simoniti Veronika
Simonović Ifigenija
Skrušny Jaroslav

Skubic E. Andrej
Slapšak Svetlana

Smrekar Maja
Sobočan Ana Marija

Spacal Alenka
Stergar Janez
Strojan Marjan
Stupica Lucija

Šelih Alenka
Škamperle Igor
Škof Lenart
Štromar Gal Maja
Taufer Veno
Tratnik Suzana
Tuma Tanja
Umek Evelina
Urbanija Jože
Verč Ivan
Vidmar Maja

Vinkler Jonatan
Virk Jani
Vodopivec Peter

Vogrič Ivan

Zgonik Nadja
Zupanič Slavec Zvonka
Žabot Vlado

 

Častni člani:
Andrée Lück-Gaye

Neža Maurer

Josip Osti

Silvana Paletti

Simona Škrabec

Maja Haderlap

Lidija Dimkovska

Elza Jereb