Mednarodni PEN

Lanskoletni nobelov nagrajenec in nekdanji predsednik Mednarodnega PEN je zapisal: »V času razdorov med državami ja Mednarodni PEN ena redkih ustanov, ki svoj most ohranja nenehno odprt.« PEN s svojimi 145. centri po 104 državah na svetu prepoznava in zagovarja dejstvo, da je književnost bistvena za razumevanje in sodelovanje z drugimi svetovi. Če namreč nisi sposoben slišati glasu neke druge kulture, kako jo lahko razumeš?

Mednarodni PEN sestavlja danes 142 centrov v preko 100 državah. Vanje so včlanjeni pesniki, pisatelji in esejisti vseh narodnosti, ras, veroizpovedi in nazorov. Vsak center deluje v svojem okolju samostojno. Vsak od centrov vzdržuje vezi z ostalimi centri preko glavnega sedeža PEN v Londonu ali neposredno.

Prvi PEN klub so ustanovili leta 1921 v Londonu najvidnejši angleški književniki tedanjega časa, med njimi John Galsworthy, Joseph Conrad, Bernard Shaw, kmalu pa se je razširil tudi v druge države sveta. Anatole France, Paul Valery, Thomas Mann, Benedetto Croce, Karel Čapek, so v prvih letih odigrali vidno vlogo. Predsedniki Mednarodnega PEN so bili tudi Alberto Moravia, Arthur Miller, Heinrich Böll, Pierre Emmanuel in Mario Vargas Llosa.

Delegati centrov se zberejo na letnem kongresu, ki usklajuje in v resolucijah izpostavlja aktualno problematiko. Na kongresu se volijo tudi mednarodni predsednik, mednarodni sekretar, mednarodni podpredsedniki, ki jih je 20, člani izvršnega odbora in predsedujoči mednarodnim odborom.

V mednarodnem PEN deluje četvero odborov:

Odbor za pisatelje v zaporu pomaga le-tem s pravno pomočjo in denarjem ter opozarja javnost na njihovo stisko. Odbor za prevajanje in jezikovne pravice spodbuja prevajanje iz manj raširjenih jezikov in spremlja manjšinsko problematiko. Odbor pisateljev za mir uveljavlja kulturo miru in pomaga književnikom, ki doživljajo strahote vojne. Skuša vzpostaviti dialog med pisatelji narodov, ki so vpleteni v vojno. Odbor za književnice je pozoren do položaja žensk v posameznih okoljih. Zaznava kulturne, verske in socialne ovire pri uveljavljanju njihovega enakopravnega mesta v družbi.

Uradna jezika sta angleščina in francoščina ter jezik dežele, v kateri se posamezna prireditev PEN dogaja. Španščina je fakultativni uradni jezik.

Sedanji predsednik, Kanadčan John Ralston Saul je maja 2011 za Delo izjavil, da je sodobni PEN "Mini Organizacija združenih narodov brez denarja in orožja".

 

"V času razkolov med državami je Mednarodni PEN ena redkih ustanov, ki svoje mostove ohranja nenehno odprte"

Mario Vargas Llosa

Mednarodni PEN je bil prvotno ustanovljen leta 1921, da bi podpiral književnost. Danes šteje 145 centrov v 104 državah po vsem svetu. Mednarodni PEN je prepričan, da je književnost bistvena za razumevanje in sodelovanje z drugimi svetovi. Če namreč ne moreš slišati glasu druge kulture, kako jo lahko razumeš?

Glavni cilj je omogočanje razvoja in usposabljanja različnih družb in skupnosti skozi kulturo in jezik, branje in pisanje. V Mednarodnem PEN verjamemo, da pisatejli igrajo ključno vlogo pri spremembah in razvoju civilne družbe. To skušamo doseči s promocijo literature in mednarodnimi kampanjami na teme prevajanja, svobode izražanja idr. ter z izboljšanjem dostopa do literature na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni.

Članstvo je odprto vsem kvalificiranim pisatejlem, ki se strinjajo z načeli Mednarodnega PEN ne glede na narodnost, jezik, rasno pripadnost ali versko prepričanje. Mednarodni PEN je nepolitična organizacija, ki pa ima poseben posvetovalni status pri UNESCu in Združenih narodih.

Mednarodni PEN

'V času razkolov med državami je Mednarodni PEN ena redkih ustanov, ki svoje mostove ohranja nenehno odprte'

Mario Vargas Llosa

Mednarodni PEN je bil prvotno ustanovljen leta 1921, da bi podpiral književnost. Danes šteje 145 centrov v 104 državah po vsem svetu. Mednarodni PEN je prepričan, da je književnost bistvena za razumevanje in sodelovanje z drugimi svetovi. Če namreč ne moreš slišati glasu druge kulture, kako jo lahko razumeš?

Glavni cilj je omogočanje razvoja in usposabljanja različnih družb in skupnosti skozi kulturo in jezik, branje in pisanje. V Mednarodnem PEN verjamemo, da pisatejli igrajo ključno vlogo pri spremembah in razvoju civilne družbe. To skušamo doseči s promocijo literature in mednarodnimi kampanjami na teme prevajanja, svobode izražanja idr. ter z izboljšanjem dostopa do literature na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni.

Članstvo je odprto vsem kvalificiranim pisatejlem, ki se strinjajo z načeli Mednarodnega PEN ne glede na narodnost, jezik, rasno pripadnost ali versko prepričanje. Mednarodni PEN je nepolitična organizacija, ki pa ima poseben posvetovalni status pri UNESCu in Združenih narodih.