Članice in člani v odborih Slovenskega centra PEN

Upravni odbor:

Tuma Tanja (predsednica PEN), Divjak Igor (podpredsednik), Jurančič Šribar Luna (predsednica ŽO Mira), Konc Lorenzutti Nataša (sekretarka), Koprivnikar Aljaž, Mikolič Vesna, Peršak Tone, Pevec Zoran, Šmit Milena

Kooptirani članici Upravnega odbora:

Golc Lidija – mreža Alpe-Jadran

Skenderović Selma – Mladi PEN

Nadzorni odbor:

Frbežar Ivo, Kozinc Darinka, Kravos Bogomila

Častno razsodišče:

Jazbec Milan, Kraljič Helena, Pregl Kobe Tatjana